תנאי שימוש באתר " שולי בגדים "  תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד .

.1אתר "שולי  בגדים " (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר ("חנות אינטרנטית למכירת בגדים ") ייצוגי עבור "שולי בגדים " והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן .

2  .בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. קניין רוחני

.3האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "שולי בגדים " ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "שולי בגדים "  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

4 . תוכן האתר אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האת

 .5 קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר

 6.התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "שולי  בגדים " ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3 (למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

7. ניהול משתמשים ומבקרים באתר הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש


.8צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "שם האתר שלכם


". .9 גילוי נאות באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר

10 .  אזור שיפוט בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
11.החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות, וייתכנו חסרים של מוצרים מסוימים ומגוון מוגבל של מידות.

12. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת ואינם כוללים דמי משלוח.

13. לחברה הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.בעת ביצוע הזמנה על המשתמשת למסור באתר את שמה המלא, ת.ז., כתובתה וכתובת למשלוח ההזמנה, וכן את פרטי כרטיס אשראי.

15. פרטי המשתמשת יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.

16.  על המשתמשת למסור פרטים מלאים, עדכניים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמשת אשר תעשה כן צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.

17.במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה באופן סופי ולמזמינה ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בגין כך. האתר מתחייב, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמשת סכום הרכישה במידה ובוצע תשלום על ידה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

18. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

אספקה ומשלוחים

19 . אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע באמצעות דואר ישראל, חמישה לשבעה  ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד  ומועדי ישראל.

20 . החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור במקרים הבאים:

א. שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;

ב. סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;

ג.  כוח עליון, וכן מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

ד. כל סיבה שאינה בשליטתה של החברה;

 21 . שליחת המוצרים מוגבלת אך ורק לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

22 . מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו אך ורק לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא תימסר כתובת תקינה עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו. במקרה שכזה לא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה.

23. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

הגבלת אחריות

24. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו. במקרה שכזה, באם בתוך 24 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד המשתמשת על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד משתמשת כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי ממנהליהם או עובדיה בקשר לפגם במוצר.

25 . החברה ו/או האתר לא ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשת לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.

 26. טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.

מדיניות פרטיות

הרשמה לשירותים

27.עבור חלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר נדרשת הרשמה, במסגרת יידרש המשתמש למסור פרטיים אישים ונתונים.  הנתונים והמידע שימסור המשתמש יישמרו במאגר המנוהל באתר.

28. בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע.

29. פרטים אישיים ומדע שימסרו על ידי המשתמש לצורך ההרשמה לאתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר, שולי  בגדים ח.פ 207633892 ( מנהל האתר – דניאל גוילי ) כדלקמן :

מאגר המידע

30. בעת ההרשמה לקבלת שירותי האתר, תעביר המשתמשת פרטיים אישיים אודותיה באמצעות טופס הרשמה/טופס הזמנה. בין הפרטים שיועברו ייתכן ויידרשו שם המשתמשת, ת.ז., כתובת, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, אמצעי תשלום וכד'.

31. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה.

32. כמו כן, במאגר המידע ייתכן ויאגרו נתונים אודות מוצרים ושירותים שרכשה המשתמשת או שהתכוונה לרכוש, הדרך בה נוהגת המשתמשת להשתמש באתר ובקישורים השונים, מאמרים, פרסומות וכל מידע שעיינה בהם המשתמשת, וכל מידע אחר שיימסר על ידי המשתמשת. בעצם השימוש באתר ו/או בעצם מסירת המידע, מסכימה המשתמשת שהחברה תעשה שימוש כדין במידע שתאגור בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות שלהלן:

א. למטרות שיווק וקידום האתר ומוצרי החברה, וליצירת קשר עם המשתמשים בכל דרך, לרבות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, לצורך דיוור חומר שיווקי ופרסומות;

ב. לצורך שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים באתר על בסיס נתונים אודות התנהגות המשתמשים באתר, בהתאם לציפיותיהם ומבלי לזהות את המשתמשים;

ג.  לצרכי מחקר וסטטיסטיקה;

ד.  לצרכי שיפור עיצוב האתר ויצירת אזורים אישיים בהתאם לנוחות המשתמשים;

ה. התאמת הנושאים והתכנים המפורסמים באתר בהתאם לשימוש ודרישות המשתמשים;

ו.   התאמת מידע מסחרי ופרסומות לפי צרכי המשתמשים;

ז.  לשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

ח. שליחת עדכונים ומידע פרסומי:

33.במידה והמשתמשת נתנה הסכמתה לכך, רשאית החברה לשלוח אליה הודעות בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט לטלפון ולעדכנה בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו החברה עצמה ובין אם מפרסמים אחרים. החברה לא תעביר את פרטי המשתמשת לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמשת. המשתמשת רשאי לבטל הסכמתה זו ולהפסיק את שליחת ההודעות אליה בכל שלב ובכל עת.

34. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקרים הבאים:

א. בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לחברה או בין החברה לצד שלישי;

ב. במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;

ג.  במקרה בו תידרש החברה, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;

ד.  במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.

ה.  בכל מקרה בו החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור או תקנה זכויות שימוש בפעילות האתר, תשנה את הבעלות באתר או תעביר את הפעילות לגורם אחר רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים וכל חומר אחר שבידו לאותו גורם ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

צוות האתר פנוי לענות על כל שאלה בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 ועושה ככל שביכולתו לתת את השירות הטוב  ביותר ללקוח .